top of page

ZASADY I WARUNKI

Wstęp

Dziękujemy za korzystanie z TranslateWise!

Wspieramy firmy w zapewnieniu obsługi klienta online za pośrednictwem wielojęzycznego czatu i umożliwiamy zmianę ich treści w wielojęzyczną.

Poniżej opisujemy, w jaki sposób Warunki świadczenia usług („Warunki”) obejmują korzystanie i dostęp do naszych usług, oprogramowania i witryn internetowych („Usługi”). Bez względu na miejsce zamieszkania, Twoja umowa jest zawarta z firmą TranslateWise OÜ.

Korzystając z naszych Usług, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności. Jeśli korzystasz z naszych Usług dla organizacji, zgadzasz się na niniejsze Warunki w imieniu tej organizacji.

 

Uprawnienia

Korzystając z naszych Usług, przesyłasz lub dodajesz swoje pliki, treści, wiadomości, kontakty („Twoje przedmioty”). Twoje przedmioty należą do Ciebie. Niniejsze Warunki nie dają nam żadnych praw do Twoich Przedmiotów, z wyjątkiem ograniczonych praw, które umożliwiają nam oferowanie Usług.

Potrzebujemy Twojej zgody na takie rzeczy, jak hostowanie Twoich elementów, tworzenie ich kopii zapasowych i udostępnianie ich, gdy nas o to poprosisz. Nasze Usługi zapewniają również funkcje, takie jak udostępnianie dokumentów, komentowanie, łatwe sortowanie, edytowanie i wyszukiwanie. Te i inne funkcje mogą wymagać od naszych systemów dostępu, przechowywania i skanowania Twoich przedmiotów. Dajesz nam pozwolenie na robienie tych rzeczy, a to pozwolenie rozciąga się na nasze podmioty stowarzyszone i zaufane strony trzecie, z którymi współpracujemy.

Korzystamy z Cloud Machine Learning API i Translation API firmy Google, aby zapewnić określone funkcje Usługi, w związku z czym jesteśmy zobowiązani umownie do informowania naszych użytkowników o pewnych warunkach związanych z korzystaniem z takich funkcji. W związku z tym przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że rejestrując konto i korzystając z Usługi, jesteś również związany Warunkami korzystania z usług Google (w tym Polityką prywatności Google).

Nasze Usługi umożliwiają Tobie udostępnianie Twoich Przedmiotów innym i współpracę z osobami trzecimi na Twoje polecenie, dlatego prosimy o dokładne zastanowienie się nad tym, co i komu udostępniasz. Nie ponosimy odpowiedzialności za zachowanie osób trzecich, partnerów ani powiązanych stron internetowych.

Warunki, udzielamy użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej, odwołalnej licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie w celu uzyskania dostępu do Usług.

Obowiązki

Ponosisz odpowiedzialność za zachowanie poufności nazwy konta użytkownika i hasła. Musisz natychmiast powiadomić nas o każdym nieautoryzowanym dostępie lub korzystaniu z Twoich kont. Nie kopiuj, nie przesyłaj, nie pobieraj ani nie udostępniaj treści, chyba że masz do tego prawo. Niektóre części naszych Usług mogą być chronione prawami własności intelektualnej. Możemy sprawdzić Twoje zachowanie i treść pod kątem zgodności z niniejszymi Warunkami. Mając to na uwadze, nie mamy takiego obowiązku. Nie ponosimy odpowiedzialności za treści publikowane i udostępniane za pośrednictwem Usług.

Jesteś również odpowiedzialny za określenie, czy nasze Usługi są odpowiednie dla Ciebie, biorąc pod uwagę Twoje obowiązki wynikające z jakichkolwiek przepisów, takich jak HIPAA, GLB, przepisy UE dotyczące ochrony danych (w tym Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (łącznie „Przepisy UE dotyczące prywatności danych”), Przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych oraz przepisy i regulacje dotyczące sankcji gospodarczych („Przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu w Stanach Zjednoczonych”) lub inne obowiązujące przepisy.

Użytkownik może korzystać z naszych Usług wyłącznie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w tym przepisy i regulacje dotyczące kontroli eksportu. Aby korzystać z naszych Usług, musisz mieć co najmniej 13 lat, a w niektórych przypadkach nawet więcej. Jeśli mieszkasz w Irlandii, Niemczech lub Holandii, musisz mieć co najmniej 1 rok. Sprawdź lokalne prawo, aby sprawdzić wiek, w którym wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii cyfrowej. Jeśli nie spełniasz tych wymagań wiekowych, nie możesz korzystać z Usług.

Warunki będą obowiązywać tak długo, jak długo masz konto w Usłudze lub do momentu rozwiązania przez Ciebie lub nas Umowy zgodnie z niniejszymi Warunkami, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

 

Testowanie beta

Czasami wydajemy produkty i funkcje, które wciąż testujemy i oceniamy. Usługi te zostały oznaczone jako wersja beta, podgląd, wczesny dostęp lub ocena (lub słowami lub wyrażeniami o podobnym znaczeniu) i mogą nie być tak niezawodne jak inne usługi TranslateWise, więc należy mieć to na uwadze.

Własność intelektualna i prawa autorskie

Usługi są chronione prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi przepisami UE i innych krajów. Niniejsze Warunki nie przyznają Ci żadnych praw, tytułów ani udziałów w Usługach, treści innych osób w Usługach, znakach towarowych TranslateWise, logo i innych cechach marki. Czekamy na opinie, ale pamiętaj, że możemy korzystać z komentarzy lub sugestii bez żadnych zobowiązań wobec Ciebie.

Szanujemy własność intelektualną innych osób i prosimy o to samo. Nie możesz rozpowszechniać, wymieniać, modyfikować, sprzedawać ani przesyłać niczego, co kopiujesz z naszych Usług, w tym między innymi tekstu, obrazów, dźwięku i wideo, do jakichkolwiek celów biznesowych, komercyjnych lub publicznych. Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub wyłączania treści, które rzekomo naruszają prawa, oraz zamykania kont osób wielokrotnie naruszających prawa.

 

Płatne konta i usługi

Możesz poszerzyć zakres swojej pracy, dodając płatne funkcje do swojego konta (przekształcając swoje konto w „Płatne konto” lub zamawiając „Usługi tłumaczeniowe” lub uaktualniając do wielojęzycznej usługi czatu na żywo).

 

Struktura taryf

W przypadku Usług użytkownik zostanie poproszony o wybranie Planu Płatnego i zaakceptowanie Regulaminu przed realizacją Zamówienia.  

Cennik naszych Usług jest publicznie dostępny w naszej Witrynie.

Możemy zmienić obowiązujące opłaty, ale poinformujemy Cię z wyprzedzeniem o tych zmianach za pośrednictwem wiadomości na adres e-mail powiązany z Twoim kontem.

​ Podane opłaty obejmują obowiązujące podatki i opłaty za przetwarzanie płatności.

 

Metody Płatności

Wszystkie transakcje realizowane są w EUR (euro). Dostępne metody płatności obejmują karty MasterCard, Maestro i/lub VISA.

Metody płatności są dostarczane we współpracy ze Stripe.com.

 

Zwroty

Jeśli Usługa nie została dostarczona, dołożymy wszelkich starań, aby podnieść poziom naszej Usługi i osiągnąć Twoją satysfakcję. Możemy zaoferować zwrot pieniędzy, jeśli z naszej Usługi nie można skorzystać z powodu problemów z TranslateWise. Nie ponosimy odpowiedzialności za usługi stron trzecich (przeglądarki, dostawcy łączności lub zabezpieczeń).

 

Identyfikacja

Po nawiązaniu relacji biznesowej my i/lub Instytucja Płatnicza jesteśmy zobowiązani do identyfikacji użytkownika. Stosowana przez nas i/lub instytucję płatniczą metoda identyfikacji użytkownika może się różnić w zależności od wymagań wynikających z jurysdykcji obowiązującej w kraju, w którym użytkownik zawiera z nami relację biznesową (np. identyfikacja online, identyfikacja twarzą w twarz).

Użytkownik ma obowiązek przekazać nam wszelkie dane i dokumenty wymagane w celach identyfikacyjnych. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości co do prawdziwości danych lub dokumentów użytkownika, możemy poprosić użytkownika o podanie swoich danych, dostarczenie dodatkowych informacji lub dokumentacji potrzebnej do należytego udowodnienia jego tożsamości, a w razie potrzeby do ponownego przeprowadzenia procesu identyfikacji.

Zatwierdzając Regulamin, Klient daje nam nieodwołalne prawo do przekazania Instytucji Płatniczej informacji i danych (związanych z identyfikacją i uwierzytelnieniem) o użytkowniku w dowolnym formacie.

Ze względów bezpieczeństwa i ze względów prawnych nie przechowujemy ani nie przetwarzamy danych bankowych i kart kredytowych samego użytkownika. Mamy prawo do zmiany lub dodania Instytucji płatniczych we współpracy z rozwiązaniami płatniczymi, które świadczymy.

 

Konta organizacji

Jeśli rejestrujesz się w naszych Usługach za pomocą adresu e-mail udostępnionego przez Twoją organizację i korzystasz z Usług w celu usprawnienia przepływu pracy w Twojej organizacji, pamiętaj, że Twoja organizacja może być w stanie zablokować Twój dostęp do TranslateWise. Musisz go używać zgodnie z warunkami i zasadami swojej organizacji. Pamiętaj, że takie konta podlegają kontroli Twojej organizacji. Twoi administratorzy mogą mieć dostęp, ujawniać, ograniczać lub usuwać informacje z Twojego konta TranslateWise lub z niego. Mogą również ograniczyć lub zablokować Twój dostęp do TranslateWise. Konta organizacji mają właścicieli i administratorów, którzy muszą działać zgodnie z rolami i uprawnieniami w TranslateWise (w ustawieniach konta).

 

Zakończenie

Możesz w dowolnym momencie zaprzestać korzystania z naszych Usług. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia dostępu do Usług za powiadomieniem, jeśli:

naruszasz niniejsze Warunki, korzystasz z Usług w sposób, który może spowodować realne ryzyko szkody lub straty dla nas lub innych użytkowników, lub

nie masz Płatnego Konta i nie korzystałeś z naszych Usług przez 6 (sześć) kolejnych miesięcy.

 

Zaprzestanie świadczenia usług

Możemy podjąć decyzję o zaprzestaniu świadczenia Usług w odpowiedzi na nieprzewidziane okoliczności pozostające poza kontrolą TranslateWise lub w celu spełnienia wymogu prawnego. Jeśli to zrobimy, poinformujemy Cię z odpowiednim wyprzedzeniem, abyś mógł wyeksportować swoje Przedmioty z naszych systemów. Jeśli zaprzestaniemy świadczenia Usług w ten sposób przed końcem dowolnego ustalonego lub minimalnego okresu, za który zapłaciłeś nam, zwrócimy część opłat, które wpłaciłeś z góry, ale nie otrzymałeś Usług.

 

Rozwiązywanie sporów

Chcemy zająć się Twoimi obawami bez konieczności prowadzenia formalnej sprawy sądowej. Przed złożeniem roszczenia przeciwko TranslateWise wyrażasz zgodę na próbę rozwiązania sporu w sposób nieformalny, kontaktując się  na support@translatewise.com .  

Spróbujemy rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się z Tobą za pośrednictwem poczty e-mail. Jeśli spór nie zostanie rozwiązany w ciągu 30 (trzydziestu) dni od przesłania, Ty lub TranslateWise możecie wszcząć formalne postępowanie.

Ty i TranslateWise zgadzacie się, że wszelkie postępowanie sądowe mające na celu rozstrzygnięcie roszczeń związanych z niniejszymi Warunkami lub Usługami zostanie wszczęte przez wymiar sprawiedliwości w sprawach cywilnych, sądy federalne lub stanowe Estonii. Zarówno Ty, jak i TranslateWise wyrażacie zgodę na właściwość miejscową i osobistą w takich sądach. Jeśli mieszkasz w kraju (na przykład w Stanach Zjednoczonych), w którym obowiązują przepisy, które dają konsumentom prawo do wnoszenia sporów do lokalnych sądów, niniejszy ustęp nie ma wpływu na te wymagania.

Ty i TranslateWise zgadzacie się, że wszelkie spory wynikające ze stosunków między stronami niniejszej umowy będą rozstrzygane przez jednego arbitra, który zostanie wybrany zgodnie z Regulaminem Arbitrażowym i Regulaminem Wewnętrznym Europejskiego Sądu Arbitrażowego będącego częścią Europejskiego Centrum Arbitrażowego, mającego siedzibę w Strasburgu, które obowiązują w chwili złożenia wniosku o arbitraż i których przyjęcie niniejszej klauzuli oznacza akceptację. Siedzibą arbitrażu będzie Sąd Arbitrażowy Estońskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Językiem postępowania będzie język angielski. Zastosowane zostaną przepisy materialne prawa estońskiego.

bottom of page